Esport a casa - Gent Gran en Forma -  Guillem Benavent - Entrenament 015
     
         
         
 

Engloba exercicis de mobilitat articular per a persones de totes les edats, especialment la gent gran, amb exercicis bàsics de coordinació, força i estiraments.