MESA 2 JUGAR AMB GÈNERE,  DANIEL LLORET IRLES
     
         
 
Les xarxes, el joc on-line i les noves masculinitats als videojocs: un espai per a
la igualtat o per perpetuar desigualtats?
DANIEL LLORET IRLES
Doctor en Psicologia. Professor de Psicologia Social en la Universitat Miguel
Hernández.
FORTU TÀPIA CASCALES
Psicòleg, Comissió Gènere i Adiccions.
     
 
Debat mesa 2