Passejada institucional Museu Obert 20 d'octubre 2018
         
  C
U
L
T
U
R
A