Globotà de Sant Antoni de L'Alcúdia
 El Diumenge 22 de gener, com ja va sent tradició des de fa uns anys, els Dimonis Enroscats ompliren la plaça de 5000 globus per celebrar la Globotada amb motiu de les festes de Sant Antoni.
 
 
S
O
S
I
E
T
A
T