Concert Homenatge a Carlos      
           
   
S
O
S
I
E
T
A
T
   
         
         
Dissabte  1 de Juliol 2017