CONCERT D'INTERCANVI.  SEGONA PART
     
           
 
C
U
L
T
U
R
A
     
         
   
 El passat dissabte, 8 de juny, a la Casa de la Cultura, va tindre lloc el Concert d'Intercanvi oferit per l'Associació Musical Filharmònica Alcudiana junt amb l'Agrupació Musical de Ciudad Real. Prèviament al concert, ambdues bandes van dur a terme un passacarrer des de l'Ajuntament fins a la Casa de la Cultura.
SEGONA PART
ASSOCIACIÓ MUSICAL "La Filharmònica Alcudiana"
Director: Sergi Pastor Puchol

1.Pepita Greus (Pasdoble)................................Pasqual Pérez Chovi    in (00:00)
2.Aquarium.................................................Johan de Meij              in (04:19)
3.Arizona....................................................Franco Cesarini           in(13:07)

Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.