El Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset és un miracle de l’Alcúdia.
           
  C
U
L
T
U
R
A
     
         
     
El Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset és un miracle de l’Alcúdia. Convoca tots els anys a més de 400 mestres, professorat i membres de les comunitats educatives per escoltar les reflexions més innovadores, més crítiques i més alliçonadores sobre l’ensenyament. Es va posar en marxa en l’any 2008 i per ell han passat pedagogs, analistes de la realitat, sociòlegs, economistes i persones de reconegut mestratge. Entre altres Samí Naïr, Arcadi Oliveres, Miguel Ángel Santos, Adela Cortina, José Antonio Marina, Francesco Tonucci, Federico Mayor Zaragoza, Ángel Gabilondo, Victoria Camps, Josep Ramoneda, Sandra Racionero o Enrique Gil Calvo, entre molts altres. L’Ajuntament de l’Alcúdia li ha donat sempre cobertura i el congrés compta amb bons amics en l’organtizació i amb un públic fidel.