Passejada Històrica dramatitzada
         
  C
U
L
T
U
R
A
   
       
   

Organitzada per la Regidoria de Turisme, la passejada ha sigut el resultat de la suma de voluntats de moltes persones, de procedències diverses, però amb una característica comuna: l’estima pel poble i la seua història.