Setmana de la Dona
DONA'm música
1. Els Florentins
2. Zone Blues
3. Dazzling Road
4. El Trago + Gema
5. Killing Idols + Monty Peiró
6. Betty Fish & The Sharks

   
 
S
O
S
I
E
T
A
T