XII Concurs de Putxero i postres kaki l'Alcúdia 2019
     
           
 
S
O
C
I
E
T
A
T
     
         
   
 
PREMIS POSTRES AMB KAKI DE LA RIBERA
 
1r Premi: Restaurant Juan Veintitrés, de Benifaio.  
2n Premi: Restaurant Miguel y Juani, de l’Alcúdia.
3r Premi: Restaurant Bon Estar, de València.      
   
      
PREMIS PUTXERO VALENCIÀ

1r Premi: Restaurant La fi de la fam, de Sueca.     
2n Premi: Restaurant Juan Veintitrés, de Benifaió.
3r Premi: Restaurant Picanterra, de Cullera.