Una passejada històrica per l'Alcúdia

         
  C
U
L
T
U
R
A
   
       
   
Vídeo documental
Narradors:Vicent Vallés,Vicent Trescoli, Oreto Trescolí Bordes,Josep Millo,
Carmen González, Ximo Martínez Ortiz, Paco Martínez Gallego.
Locució: Pino Díaz Cuyàs.
Guió i coordinació: Vicent Francesc Boix Martinez,Ximo Martínez Ortiz.
Amb la col-laboració de: Miquel Puig, Dani Miquel