Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 30 de Maig 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PER A LA REALITZACIÓ D’ACOMIADAMENTS CIVILS.
 in 00:42
3r.ELS CONCERTS EDUCATIUS. in 12:28
4t.APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE MERCAT MUNICIPAL. in 45:33
5é.FAMÍLIES NOMBROSES. in 47:03
6é.DONAR COMPTE DEL DECRET DE DECLARACIÓ D’UN DIA DE DOL EN LA POBLACIÓ PER LA DEFUNCIÓ DEL SR. ANTONIO GALBIS DOMENECH. in 01:22:40
7é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 01:25:55
8é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:26:05
9é.PRECS I PREGUNTES. in 01:26:13
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.