DIA DE LA MARE DE DÉU DE L'ORETO
     
       
 
8 de setembre 11:30 hores Missa Solemne a la Mare de Déu de L'Oreto.