VIII Congrés d'Educació
Josep Lluís Bausset
Educació, l'eina per canviar el món.
Educar en la sospita
Ponent: Manuel Cruz Rodríguez, Catedràtic de
Filosofia Contemporània i de la Història de la Universitat de Barcelona.
Director de diverses col·leccions de pensament.
Membre del consell de redacció de nombroses revistes de la seua especialitat nacionals i estrangeres.
 
 
C
U
L
T
U
R
A