VIII Congrés d'Educació
Josep Lluís Bausset
Educació, l'eina per canviar el món.
Interaccions dialògiques per transformar el demà.
Ponent: Rocío García Carrión, llicenciada en Psicologia
de l'Educació per la Universitat de Lleida i Doctora en Pedagogia per  la Universitat de Barcelona.
Actualment gaudeix d'una Beca Marie Curie de recerca postdoctoral a la Facultat d'Educació de la Universitat de
Cambridge (UK).
 
 
C
U
L
T
U
R
A