VIII Congrés d'Educació
Josep Lluís Bausset
Acte d’inauguració.
 
 
C
U
L
T
U
R
A