Pregó de les festes Majors 2021 a càrrec d’Agustí Machí Puig.