Jornada sobre gènere i interseccionalitat Dones de Primavera
 

Programa
triptico  El passat 27 d'abril es va celebrar la jornada sobre gènere i interseccionalitat Dones de
Primavera organitzada per l’Ajuntament de l’Alcúdia i l’Agència d’Igualtat i Convivència de la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
En aquest esdeveniment, professionals de l’àmbit de l’associacionisme, l’activisme i l’àmbit
universitari, es va parlar de les desigualtats socials causades no només pel gènere, sinó per la
intersecció d’altres factors com l’ètnia, la classe social o el país d'origen.