Jornada sobre gènere i interseccionalitat Dones de Primavera
Taula 2
 

Programa
tripticoAna Giménez Adelantado, antropòloga i professora de l’UJ.
Noelia Ferro, treballadora social de la Fundació Punjab.