Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 15 de Novembre 2016
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00:
2n. 25 DE NOVEMBRE, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
in 00:00:32
3r. REVERSIÓ A LA GESTIÓ PÚBLICA DE L'HOSPITAL DE LA RIBERA I ÀREA DE SALUT. in 00:15:53
4t. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2017. in 01:05:17
5é. MODIFICACIÓ DE L'ORDENAÇA DE GESTIÓ,, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS. in 01:38:57
6é. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 4/2016. in 01:44:31
7é MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº5/2016 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, NOTIFICACIÓ DE L'ANNEX DE PERSONAL DE LA PLANTILLA I DE LA RPT. in 01:50:57
8é. ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS. in 01:59:06
9é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:59:20
10é.PRECS I PREGUNTES. in 02:01:56
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.