Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 25 d' Octubre 2016
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00:00 out 00:00:31
2n. SITUACIÓ DEL SECTOR AGROPECUARI A PROPÒSIT DEL CICLE CONTINUAT DE SEQUERA QUE PATIM. in 00:00:31 out 00:00:04:07
3r. DEFENSA DELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI D’ARANZELS DE LA UNIÓ EUROPEA. in 00:04:09 out 00:00:16:23
4t. ACEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PPOS 2016. in 00:16:25 out 00:00:19:30
5é. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES BASES DE BEQUES DE TRANSPORT A EFECTES DE LA SEUA RATIFICACIÓ. in 00:19:34 out 00:25:02
6é. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS A EFECTES DE LA SEUA RATIFICACIÓ. in 00:25:06 out 00:30:18
7é MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº3/16. in 00:30:21 out 00:39:10
8é. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2015. in 00:39:12 out 00:41:30
9é. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL DEUTE COMERCIAL. in 00:41:33 out 00:45:12
10é. ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 00:45:12 out 00:50:32
11é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 00:50:33 out 00:56:40
FELICITACIÓ A LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA PEL PREMI OBTINGUT EN EL CERTAMEN DE BANDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
12é. PRECS I PREGUNTES. in 00:56:41 out 01:05:33
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.