Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 19 de Juliol 2016
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNYO DE 2016. in 00:00:00
 2n.SUPORT A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIO-LABORALS A LES EMPRESES QUE VULGUEN OPTAR A CONTRACTES PÚBLICS. in 00:01:49
3r.MODIFICACIÓ DE RELACIÓ DE REGIDORIES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I CONSEQÜENT MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE PERSONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2016. in 00:27:43
4t.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2/2016 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2016. in 00:42:25
5é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 00:46:40
6é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 00:47:22
- Proposta per a la neteja de les riberes del Riu Magre.
- Declaració fill adoptiu de l'Alcúdia a Antonio Galbis Domenech.
7é.PRECS I PREGUNTES. in 01:01:05
       
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
   
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.