Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 27 de setembre 2016
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 19 DE JULIOL DE 2016. in 00:00:00
2n.ADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEA DEL “PACTE DELS ALCALDES PEL CLIMA I LA ENERGIA” in 00:00:46
3r.COMPATIBILITAT A LA FUNCIONÀRIA VANESA FELIP TORRENT. in 00:12:39
4t.UTILITZACIÓ DEL LLENGUATGE INCLUSIU EN TOTES LES COMUNICACIONS INSTITUCIONALS. in 00:31:06
5é.DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIONS DE DELEGACIONS. in 00:30:54
6é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 00:36:39
7é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 00:39:32
8é.PRECS I PREGUNTES. in 00:39:41
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.