Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 27 de Desembre 2016
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00:
2n. 10é ANIVERSARI DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA I EXIGINT AL GOBER CENTRAL EL SEU COMPLIMENT. in 00:01:05
3r. PRÒRROGA D'ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT D'ARXIUS. in 00:27:59
4t. MILLORA EN LA QUALITAT DEL SUBNISTRAMIENT ELÈCTRIC A L'ALCÚDIA PER PART DE LES COMPANYIES ABASTIDORES. in 00:29:41
5é. ELIMINACIÓ DE LA TAXA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA. in 00:39:59
6é. FELICITACIÓ GRUP ALVIOGEN. in 01:01:20
7é ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 01:04:09
8é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:08:48
9é.PRECS I PREGUNTES. in 01:20:42
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.