Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 28 de Juny 2016
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31 DE MAIG DE 2016. in 00:00:00 out 00:31:00
2n.SOL·LICITUD A DIFERENTS INSTITUCIONS OFICIALS I FUNDACIONS LA FINANCIACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE “RUTA DE L’AIGUA” PROPOSADA EN AVANTPROJECTE PER LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER. in 00:31:00 out 00:13:18
Intervencions:
Paco Sanz Sanz 2:23 - Portaveu Grup Municipal Compromís.
Francesc Martínez Gallego 6:55 - Portaveu Grup Municipal PSPV-PSOE.
3r.DECLARACIÓ DE FILL PREDILECTE DE L’ALCÚDIA A JOSEP VALLÉS NÚÑEZ. in 13:19 out 29:17
Intervenció:
Andreu Salom Porta 13:45 - Alcalde de l'Alcúdia.
4t.FESTIVITATS LOCALS LABORALS PER A L’ANY 2017.in 29:18 out 29:56
Intervenció:
Andreu Salom Porta 29:52 - Alcalde de l'Alcúdia.
5é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS.in 29:56 out 35:11
Intervencions:
Andreu Salom Porta 29:56 - Alcalde de l'Alcúdia.
Oreto Segura Fayos 31:48 - Portaveu Grup Municipal Partit Popular.
Paco Sanz Sanz 33:53 - Portaveu Grup Municipal Compromís.
6é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 35:12 out 35:19
7é.PRECS I PREGUNTES.in 35:20 out 57:15
Intervencions:
Francesc Martínez Gallego 35:39 - Portaveu Grup Municipal PSPV-PSOE.
Andreu Salom Porta 41:27 - Alcalde de l'Alcúdia.
Rubén Grau Navarro 42:34 - Reigor PSPV-PSOE.
Andreu Salom Porta 45:07 - Alcalde de l'Alcúdia.
Oreto Segura Fayos 46:03 - Portaveu Grup Municipal Partit Popula.r
Rosa Maria Martínez Murillo 47:03 - Regidora PSPV-PSOE.
Andreu Salom Porta 49:36 - Alcalde de l'Alcúdia.
Oreto Segura Fayos 49:54 - Portaveu Grup Municipal Partit Popular.
Pilar Huertas Villarrolla 51:58 - Regidora Compromís
Andreu Salom Porta 56:02 - Alcalde de l'Alcúdia.
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.