Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimecres 27 de desembre 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n. NOMENAMENT DE LA REGIDORA DELEGADA DEL CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR.in 01:28
3r. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA COMUNITAT D'USUARIS DE VESSAMENTS.in 02:31
4t. DENOMINACIÓ DELS CARRERS DE MONTORTAL. in 06:21
5é. ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS. in 11:01
6é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.in 15:23
7é. PRECS I PREGUNTES.in 01:13:03
Duració  01:19:00
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.