Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 28 de novembre 2017
   

1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.CONSTITUCIÓ CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR. in 01:30
3r.RESPECTE AL RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT DE LES LLEIS DE POBRESA ENERGÈTICA I DE FUNCIÓ SOCIAL DE L’HABITATGE. in 05:34
4t.MESURES DE SEGURETAT CIUTADANA DESPRÉS DELS ATEMPTATS TERRORISTES A CATALUNYA. in 49:10
5é.SUPORT A LA PROPOSTA CIUTADANA, VEÏNAL I SOCIAL SOBRE CONTROL I GESTIÓ PÚBLICS DE L’ENERGIA ELÈCTRICA. in 56:04
6é.BASES AJUDES PER AL PAGAMENT DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS. in 01:07:29
7é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 01:10:21
8é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:51:40
9é.PRECS I PREGUNTES. in 01:51:50
Duració  02:24:00
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.