Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 28 de Febrer 2017
1r.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.CONTRA LES PUJADES ABUSIVES DE LA LLUM I LA POBRESA ENERGÈTICA, EXIGINT UNA TARIFA ASSEQUIBLE PER ALS CONSUMIDORS I UNA AUTÈNTICA TARIFA SOCIAL PER A FAMÍLIES AMB BAIXOS NIVELLS DE RENDA. in 00:29
3r.CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I ESPORTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL CORRESPONENT AL CICLE FORMATIU "JARDINERIA I FLORISTERIA-LOE". in 18:45
4t.AUGMENT DE LES PENSIONS PER A 2017. in 21:16
5é.8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA. in 37:25
6é.DONAR COMPTE DE L'INFORME 2016 DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST. in 46:23
7é.ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS. in 59:07
8é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 59:18
9é.PRECS I PREGUNTES. in 59:24
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.