Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 14 de Març 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.ADHESIÓ AL CONSORCI DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE DE LA DEMARCACIÓ
DE LA RIBERA CANAL 44. in 03:17
3r.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA 2017. in 05:49
4t.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 01:38:53
5é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:46:18
6é.PRECS I PREGUNTES. in 01:38:27
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.