Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 31 de octubre 2017
   

1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. in 00:37
3r.MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE, PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. in 08:35
4t.BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA. in 19:40
5é.BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS ALS
ESTUDIANTS QUE INICIEN ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. in 29:45
6é.MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PLA D’OCUPACIÓ 2016. in 33:40
7é.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHÍCLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
DE QUALSEVOL CLASSE. in 35:43
8é.CONTRA LES AGRESSIONS FEIXISTES DEL 9 D’OCTUBRE. in 38:56
9é.SEGUIMENT DEL DEUTE COMERCIAL A DATA 30 DE SETEMBRE DE 2017.
  in 01:09:00
10é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 01:16:20
11é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:32:58
12é.PRECS I PREGUNTES. in 01:38:09
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.