Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 26 de setembre 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.RESOLUCIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS DE LA PARCEL•LA DOTACIONAL PÚBLICA EN EL SECTOR 2, ADJUDICADA A LA ENTITAT MERCANTIL C.E.E. GENT DEL POBLE, S.L. ARA MOYMAVAL, S.L. PER INCOMPLIMENT. in 01:32
3r.ENCOMANDA AL CONSORCI DE LA RIBERA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESTIÓ DE L’ENERGIA MUNICIPAL. in 04:17
4t.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 1/2017. in 07:45
5é.COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2016. in 27:30
6é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 30:16
7é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 33:06
8é.PRECS I PREGUNTES. in 45:21
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.