Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 27 de Febrer 2018
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA. in 4:46
3r.ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES “PLA EDIFICANT”. in 24:59
4t.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE L’ESCOLA INFANTIL. in 30:52
5é.DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC PER A LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 10. in 34:32
6é.SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 2017. in 37:19
7é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 43:59
8é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 44:25
9é.PRECS I PREGUNTES. in 50:03
Duració 1:08:00
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.