Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 30 de Gener 2018
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.ADHESIÓ AL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA. in 00:31
3r.AUGMENT DE LES PENSIONS PER A 2018.in 03:53
4t.SITUACIÓ DEL CAMP VALENCIÀ DAVANT LES INCIDÈNCIES METEOROLÒGIQUES PRODUÏDES AL LLARG DEL 2017. in 31:15
5é.APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES. in 45:51
6é.APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS MEDI AUDIOVISUAL DEL MEDI AMBIENT. in 43:02
7é.SEGUIMENT DEL DEUTE COMERCIAL A DATA 31-12-2018. in 45:51
8é.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER AL 2018. in 52:21
9é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 02:22:00
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 02:22:20
11é.PRECS I PREGUNTES. in 02:49:32
Duració 3:03:14
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.