Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 18 de desembre 2018
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.APROVAR EL I PLA INTERN D'IGUALTAT DE LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS. in 05:37
3r.MOCIÓ DEL PSPV-PSOE PER A DECLARAR EL FEMINISME PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT. in 15:50
4t.MOCIÓ DEL PSPV-PSOE PER A MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA. in 24:56
5é.ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DEL CENTRE CEIP HERETATS. in 35:48
6é.BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES. CAMPANYA  MOU-TE AMB BICI 2019. in 41:31
7é.REGIM RETRIBUTIU EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI. in 51:52
8é.MODIFICACIÓ ARTICLE 26 DEL CONVENI DEL PERSONAL LABORAL. in 56:13
9é.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. in 01:00:21
10é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 02:43:00
11é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 02:43:20
12é.PRECS I PREGUNTES. in 02:43:32
Duració 2:54:30
 
 


M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.