Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 24 de Juliol 2018
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. in 0:46
3r. SEGUIMENT DEUTE COMERCIAL A DATA 30 DE JUNY DE 2018.
 in 05:43
4t. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2018/02. in 11:07
5é PEDREGADES I ALTRES INCLEMÈNCIES CLIMATOLÒGIQUES EN EL SECTOR AGRARIS EN 2018. in 33:03
6é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 1:10:10 in 46:37
7é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 47:39
8é.PRECS I PREGUNTES.in 47:51
Duració 1:35:50
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.