Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 28 de Agost 2018
   
1r.PROPOSTA SUSPENSIÓ OTORGAMENT LLICÈNCIES
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.