Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 30 de octubre 2018
   
 1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN SOBRE RECOMPENSES I DISTINCIONS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. in 01:23
3r.MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2019. in 02:23
4t.INFORME SEGUIMENT DEUTE COMERCIAL A 30-09-2018. in 35:33
5é.ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE ELEMENTS CATALOGATS AMB PROTECCIÓ INTEGRAL EN EL NUCLI URBÀ DE L'ALCÚDIA. in 36:30
6é.BASES REGULADORES DELS PREMIS "MEDI CONCURS AUDIOVISIAUL DEL MEDI AMBIENT" in 40:49
7é. GRATUÏTAT DE L'AP-7 I L'ADOPCIÓ DE MESURES COMPENSATÒRIES MENTRE FINALITZA LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ. in 42:22
8é.ADHESSIÓ AL PROJECTE STOLPERSTEINE EN MEMÒRIA DELS VALENCIANS I VALENCIANES DEPORTATS I ASSASSINATS EN CAMPS D';EXTERMINI NAZI. in 51:56
9é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 1:01:45
10é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 1:22:07
11é.PRECS I PREGUNTES. in 1:30:20
Duració 1:41:00
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.