Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 24 de Abril 2018
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.PRIORITZAR ELS RECURSOS A INVERSIÓ SOCIAL I PENSIONS ENLLOC DE AL NOU PROGRAMA D’ARMANET. in 01:06
3r.DISCRIMINACIÓ EN MATÈRIA D’INVERSIONS DEL GOVERN ESPANYOL EN EL PAÍS VALENCIÀ. in 22:12
4t.REGULACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. in 37:40
5é.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2018/01 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS, MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE PERSONAL I DE LA R.P.T. DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2018 . in 59:36
6é.SEGUIMENT DEL DEUTE COMERCIAL A 31/03/2018 in 1:06:15
7é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 1:13:24
8é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 1:19:40
9é.PRECS I PREGUNTES. in 1:19:49
Duració 2:03:09
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.