PLE DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA 15  DE JUNY  2019
   
1r.CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ. in 00:00
2n.ELECCIÓ D'ALCALDE. in 12:05
Duració 48:04
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.