1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS SOCIALS, SEGURETAT CIUTADANA, COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ. in 02:36
3r.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE CULTURA, FESTES, GENT GRAN, MÚSICA I TURISME. in 04:13
4t.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LES COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, ESPORTS I OBRES PÚBLIQUES. in 05:31
5é.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA, PERSONAL, ACTIVITATS ECONÒMIQUES, GOVERN OBERT, JOVENTUT I IGUALTAT. in 06:45
6é.ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE «SERVEI DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, CENSAL, INSPECTORA I RECAPTADORA» in 07:58
7é.MOCIÓ PER A LA CONSULTA PRÈVIA ALS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE DIVERSES MATÈRIES. in 25:58
8é.APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.in 30:41
INTERVENCIONS PUNT 8
Andreu Salom Porta in 33:36
Vero Roig i Casanoves in 57:20
Juan Manuel Arnandis Arnandis in 1:15:51
Rubén Grau Navarro in 1:34:38
Segona intervenció
Vero Roig i Casanoves in1:57:50
Juan Manuel Arnandis Arnandis in 2:05:06
Rubén Grau Navarro in 2:10:29

Tercera intervenció
Vero Roig i Casanoves in 2:17:19
Juan Manuel Arnandis Arnandis in 2:20:03
Rubén Grau Navarro in 2:20:55
Andreu Salom Porta in 2:26:27
9é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. .in 2:32:33
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 2:32:43
11é.PRECS I PREGUNTES. in 2:32:49

Duració 2:38:58
Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 17 de desembre 2019
 
      
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.