1r.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. in 00:00
2n.DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PEL SR. GUILLEM BOHIGUES PEDRAZAS.in 06:35
3r.NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL SECTORIAL DE BENESTAR SOCIAL.
in 08:30
4t.NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL SECTORIAL DE LA DONA. in 09:51
5é.NOMENAMENT REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS PER AL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS. in 10:57
6é.NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL LOCAL AGRARI.in 11:48
7é.NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT.
in 12:46
8é.NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PATRIMONI. in 13:56
9é.ESTABLIMENT DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ. in 15:12
10é.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2018. in 35:32
11é.ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A REBRE DONACIÓ DE PARCEL·LA RÚSTICA. in 38:29
12é.ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT. in 42:23
13é.ANULACIÓ CRITERI D’ADJUDICACIÓ I POSTERIOR APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE «SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA, CENSAL, INSPECTORA Y RECAUDADORA» in 49:17
14é.MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER. in 01:02:40
15é.MOCIÓ EN DEFENSA DEL CAMP VALENCIÀ. in 01:23:17
16é.MOCIÓ PER AL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS AL 2021 I PER A LA PARALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DEL MAGATZEM DE RESIDUS RADIOACTIUS.
in 01:37:46
17é.ASSUMPTES D'A05ALDIA. DECRETS.in 01:51:05
18é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:51:13
19é.PRECS I PREGUNTES. in 01:51:23
Duració 2:11:00
Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 24 de setembre 2019
 
  Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.