Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 26 de febrer 2019
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS.
in 00:42
3r. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES.in 06:14
4t. MOCIÓ 8 MARÇ 2019.in 10:57
5é. DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PLA D'AJUST EXERCICI 2018. in 22:44
6é. COMPROMÍS CONSIGNACIÓ DE CRÈDIT PER A FINANÇAR LES DESPESES DE L'ENTITAT ESPORTIVA CLUB TOT TERRENY D'ADICTES AL 4X4.in 24:00
7é. APROVACIÓ CONTRACTE DE "SERVEI DE COL.LABORACIÓ EN LA GESTIÓ TRIBURÀRIA CENSAL, INSPECTORA I RECAUDADORA.in 26:22
8é. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI. in 1:30:07
9é. APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2016 I ANYS SEGÜENTS.in 1:44:07
10é.RATIFICACIÓ DECRET "AJUDES PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTRUES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS". in 1:55:55
11é. ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS.in 2:01:05
12é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.in 2:01:19
13é. PRECS I PREGUNTES in 2:01:27
Duració 2:14:00
 
 


M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.