Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 26 de març 2019
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.MOCIÓ PER A DEMANAR L'ANUL.LACIÓ DE L'ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I EL MARROC. in 00:30
3r.APROVACIÓ ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.in 13:46
4t.APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE SANITAT,SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT I LA GENERALITAT VALENCIANA, PER A LA DIFUSIÓ I IMPLANTACIÓ DEL SIUSS, I LA SEUA
APLICACIÓ INFORMÀTICA.in 16:09
5é.CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL I DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTRÀ DE LA MARE DE DÈU DE L'ORETO I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT. in 20:53
6é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS.in 1:34:00
7é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.in 1:34:14
8é.PRECS I PREGUNTES in 1:43:37
Duració 1:55:00
 
 


M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.