Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 29 de gener 2019
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.DONAR COMPTE DEL DEUTE COMERCIAL A 31 DE DESEMBRE 2018 in 32"
3r.NOMENAMENT DE VICENT MADRAMANY VALLES FILL PREDILÈCTE DE L'ALCÚDIA A TÌTOL PÒSTUM. in 4:18
4t.APROVACIÓ REGLAMENT DE LA LUDOTECA. in 13'20"
5é.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA A ESPECTACLES PÚBLICS I PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTALACIONS DE LA CASA DE LA CULTURA. in 21'09"
6é.MOCIÓ EN DEFENSA DE LA TARONJA VALENCIANA EN SUPORT DELS CITRICULTORS VALENCIANS. in 22'28"
7é.MOCIÓ NI UN PAS ENRERE EN LA DEFENSA DE LA IGUALTAT I CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA. in 37'03"
8é.RESOLUCIÓ AL.LEGACIÓ PRESENTADA AL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'ANY 2019 in 56'27"
9é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 1H 11'13"
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 1H11'23"
11é.PRECS I PREGUNTES. in 1H 11'31"
Duració 1H14'25
 
 


M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.