Punt 1  00:16
Punt 2 Intervencions   00:25 
1r- Rubén Grau Navarro
2n- Juan Manuel Arnandis
Votació
1:58
5:17
5:56
Punt 3  Intervencions 06:02
1r- Àngels Boix Combres
2n- Mercé Sampedro i Vayà
3r- Juan Manuel Arnandis
4r- Àngels Boix Combres
5e- Votació       
7:48
16:12
19:24
20:06
20:28
Punt 4 Intervencions 20:40
1r-Isabel Madramany Sanchis
2n-Vero Roig i Casanoves 
3r- Juan Manuel Arnandis
Votació      
23:23
24:06
24:53
25:33
Punt 5 Intervencions 25:44
1r-Juan Manuel Arnandis
2r- Interventor   
34:06
36:09
Punt 6 Intervencions 37:30
1r- Andreu Salom Porta    
2n- M. José Retamino Castell
3r-Vero Roig i Casanoves       4r-Juan Manuel Arnandis
37:34
50:38
52:25
54:34
Punt 7 Intervencions 55:50
1r- Juan Manuel Arnandis     55:58
Punt 8 58:11
Punt 9 Intervencions 58:21
1r-Aureli Amat Fayos
2n-M. José Retamino Castell
3r- Isabel Madramany Sanchis
4t-Vero Roig i Casanoves 
5e-M. José Retamino Castell
6e-Juan Manuel Arnandis
7e-Rubén Grau Navarro
8e-Juan Manuel Arnandis
9e-Andreu Salom Porta  
10e-Juan Manuel Arnandis
11e--Rubén Grau Navarro
12e-Juan Manuel Arnandis
59:50
1:02:43
1:05:03
1:06:05
1:08:05
1:08:32
1:09:21
1:10:50
1:11:55
1:14:55
1:15:09
1:15:39