Plenari  de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 24 de novembre 2020
     
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  in 00:42
2n.PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER SOL·LICITAR DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL (A.2.1/2020/6) in 08:59
3r.MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2021 (F.2.1/2020/2) in 35:55
4t.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES AL TRANSPORT ALS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR, I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC. (M.1.2.3/2020/3) in 1:17:41
5é.MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA (25NOVEMBRE 2020)   in 1:28:00
6é.MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL TRACTAT PER A LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS (A.2.4.2/2020/7)
 in 1:42:02
7é. ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 1:49:40
8é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 1:49:54
9é. PRECS I PREGUNTES. in 1:50:09
DURACIÓ  2h 05m 25s
 
 
Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València