Plenari  de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 27 d'Octube 2020
   
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  in 00:50
2n.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE CULTURA, FESTES, GENT GRAN, MÚSICA, TURISME I COMUNICACIÓ (A.2.4.4/2020/3) in 02:50
3r.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT EDUCACIÓ, MERCAT, NETEJA VIÀRIA I RESIDUS (A.2.4.3/2020/4) in 04:45
4t.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ
INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, MOBILITAT, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, ESPORTS,OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS PÚBLICS I CEMENTERI (A.2.4.2/2020/6) in 06:13
5é.MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I DELS REGIDORS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓINFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA, PERSONAL, ACTIVITATS ECONÒMIQUES, GOVERN OBERT,JOVENTUT, IGUALTAT I SEGURETAT CIUTADANA (A.2.4.1/2020/7) in 07:30
6é.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS ALS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (M.1.2.3/2020/4)  in 08:51
7é. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT (U.2.1.1/2020/1) in 20:31
8é. RECTIFICACIÓ PUNTUAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL (E/2020/2) in 33:36
9é. MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ (A.2.4.2/2020/6) in 35:25
10é. MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL
(A.2.4.1/2020/7) in 54:26
11é.DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’INFORME DEFINITIU DE L’AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL DUTES A TERME ALS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (H.4.4.2/2018/2) in 1:00:21
12é. DONAR COMPTE DEL DECRET nº1616/2020 (ATORGAMENT DE DELEGACIONS ESPECIALS D’ALCALDIA ALS REGIDORS) in 1:03:16
13é. ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 1:04:15
14é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 1:04:35
15é. PRECS I PREGUNTE in 1:33:08
DURACIÓ  2h 37m 32s
 
 
Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València