Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 28 de juliol 2020
       
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
 
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:33
2n.APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES  PER A LA FIGURA DEL MÚSIC-BECARI A LA BANDA DE MÚSICA DE LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA (M.1.2.3/2020/2)
 in 00:48
3r.MOCIÓ SOBRE LA PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O "COTONET DE SUD-ÁFRICA" I LES AJUDES ALS PERJUDICATS PER LA MATEIXA (A.2.4.2/2020/5)  in 02:20
4t.MOCIÓ PER LA COGESTIÓ DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL (A.2.4.1/2020/5)  in 18:38
5é.ACORD DE PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA PER LA SRA. ORETO TRESCOLÍ BORDES (A.1.1.1/2020/1)   in 39:29
6é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 55:56
7é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 56:59
8é.PRECS I PREGUNTES.  in 57:05
DURACIÓ  1h21m 26s