Plenari  de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 29 de setembre 2020
   
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
1r.PRESA DE POSSESSIÓ DE Mª DOLORES BALLESTERO LÓPEZ (A.1.1.1/2020/1)  in 01:20
2n.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  in 03:01
3r.APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA REACCIONA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "MILLORA EN LA SECTORITZACIÓ DE LA XARXA. in 03:34
D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRE DE L'ALCÚDIA" (L.1.5.2/2020/12)
4t.APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA REACCIONA PER A LA COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS (L.1.5.2/2020/10) in 03:34
5é.APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA REACCIONA PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS LOCALS DE GESTIÓ DE RESIDUS (L.1.5.2/2020/11) in 03:34
6é.APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA REACCIONA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA 50/50 AL CEIP LES COMES (L.1.5.2/2020/12) in 03:34
7é.MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN D'ESPANYA A NO APROPIAR-SE DELS RECURSOS DE LES ENTITATS LOCALS (A.2.4.1/2020/6) in 12:44
8é.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 (F.1.9/2020/1) in 23:35
9é.DONAR COMPTE DEL DECRET Nº1365/2020 (NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL) in 26:49
10é.DONAR COMPTE DEL DECRET Nº 1490/2020 (ATORGAMENT DE DELEGACIONS ESPECIALS D'ALCALDIA ALS REGIDORS) in 28:41
11é.ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS. in 32:37
12é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. No n'hi cap
13é.PRECS I PREGUNTES. in 32:58
DURACIÓ  1h 34m 46s
 
 
Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València