Plenari  de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimecres 30 de desembre 2020
     
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  in 00:36
2n.RATIFICACIÓ DEL DECRET 2156/2020 (ADHESIÓ I ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT AL PROGRAMA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA «INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM ALS EDIFICIS MUNICIPALS») (J.5.4/2020/3)  in 01:02
3r.RATIFICACIÓ DEL DECRET 2199/2020 (ADHESIÓ AL SERVEI DE RECOLLIDA, CONTROL I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS) (B.3.7.2/2018/3)   in 06:46
4t.RATIFICACIÓ DEL DECRET 2216/2020 (OFERIMENT DE TERRENYS MUNICIPALS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS) (B.3.7.2/2020/6)   in 20:07
5é.APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL TANCAMENT I NETEJA DE PARCEL·LES (A.6.6/2020/1)   in 28:53
6é.MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ (A.2.4.3/2020/5)   in 35:24
7é.MOCIÓ PER DEMANAR A LA DIRECCIÓ DEL DEPARTAMENT DE SALUT REPENDRE L’ACTIVITAT PRESENCIAL I EL DISSENY DE CIRCUITS SEGURS (A.2.4.3/2020/5)  in 46:24
8é.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2021 (F.1.1/2020/1) in 1:05:32
9é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 2:39:16
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.  in 2:39:34
11é.PRECS I PREGUNTES.  in 2:39:40
DURACIÓ  2h 56m 11s
 
 
Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València